Fullmakt för dödsbo

fullmakt för dödsbo

sköta ett dödsbo. Efter ett dödsfall måste den som har mist sin maka, make, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, post bouppteckning, arvskifte och mycket annat. För att dela ansvaret för dödsboet behövs i vissa fall intyg eller fullmakt. Lyssna på sidan · Lyssna. Skriv ut sidan. Skriv ut. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras, exempelvis avsluta konton, sälja värdepapper eller sälja en fastighet. Om någon ensam ska representera dödsboet måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. I stället för att dödsbodelägarna har. (Namn och personnummer): .. föra min talan och tillvarataga mina intressen. Att i alla angelägenheter som rör dödsboet handla på mina vägnar, sålunda även att underteckna skiftet och uppbära och kvittera den arvslott som kan tillkomma mig. Fullmaktsgivarens underskrift. fullmakt för dödsbo

Fullmakt för dödsbo - juggmaster

Saldo- och räntebesked För att kunna göra en bouppteckning behövs uppgifter på den avlidnes tillgångar och skulder i banken därför skickar vi ett saldo- och räntebesked till dödsboets adress. Den efterlevande maken, registrerade partnern och oförsörjda barn har alltid rätt att få nödvändigt underhåll från dödsboets tillgångar under tre månader räknat från dödsfallet. Om det står klart att det finns tillräckligt med pengar för att betala alla skulder, så kan räkningar betalas med dödsboets pengar när de förfaller till betalning. Då behövs inget arvskifte. Om man missat eller inte känt till en skuld måste arvskiftet återgå så att skulden kan betalas.

0 reaktioner på ”Fullmakt för dödsbo

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *